שרים במדים

כללי

אודותהאתר "שרים במדים" הוקם במטרה להנציח את פועלן של הלהקות הצבאיות וצוותי ההווי כגופי בידור לחיילים בחיי היום-יום ובעיתות מלחמה, ובהיותן הגשר שבין הצבא לאזרחי המדינה ויהודי העולם. קשר זה בא לידי ביטוי בעיקר באמצעות השירים הרבים, אשר תיארו את הווי החיילים, הגעגועים הביתה, המלחמות, הכמיהה לשלום, האהבה לארץ ולנופיה. שירים אלה נכתבו ע"י מיטב הכותבים והמלחינים שידעה ישראל.

להקות צבאיות פעלו עוד קודם להקמתה של מדינת-ישראל במסגרת היחידות היהודיות שהוקמו בצבא הבריטי בתקופת מלחמת העולם השניה, לאחר מכן, ביחידות שלחמו במלחמת העצמאות ולבסוף במסגרת צה"ל, כצבא מסודר ומאורגן.

שנות הפעילות העיקריות של הלהקות הצבאיות היו משנות ה-50 המוקדמות עד לסוף שנות ה-70, עת פורקו הלהקות, ולכן יתמקד האתר בעיקר בלהקות ובצוותי ההווי שפעלו באותה "תקופת הזוהר", עם נגיעה קלה בגופי הבידור של טרום הקמת המדינה ובלהקות המתחדשות של שנות ה-80.

התכנים ימשיכו להתעדכן ככל שיועבר ליוצרי האתר חומר שניתן לכלול אותו על פי חוקי זכויות יוצרים.

 

יורם סימן-טוב, עורך ראשי

 

 

 

*  "שרים במדים" הינו אתר פרטי ואין לו כל זיקה לצה"ל ולמוסדותיו.